Условия на доставка

Цени и транспортни такси

Всички представени в сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на поръчката. В случай че стока има няколко вариации, са посочени цените за всяка от вариациите.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката. Стол-България ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените на стоките и услугите по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни до склада на Дружеството на адрес: София 1618, Бул. Александър Пушкин №31 и включват данъка върху добавената стойност.

Цените на стоките в сайта не включват цената за доставка до адрес на Потребителя на територията на България. Потребителят може да избере опцията самостоятелно да организира доставката на поръчаната стока от склада на дружеството до своя адрес.

Потребителят може да избере опцията доставката на поръчаната стока от склада на Дружеството до своя адрес да бъде организирана от Дружеството. В този случай, цената за доставката до адрес на Потребителя допълнително се съобщава от Дружеството и се потвърждава от Потребителя по е-мейла. Цената на доставката включва данък върху добавената стойност и се плаща по банков път предварително или в брой при получаване на поръчаната стока на адреса на Потребителя срещу издаване на съответен платежен документ.

Всички цени съдържат законово регламентираната ДДС ставка и други съставляващи ги части, без евентуалните транспортни такси. Тъй като Стол-България ЕООД продава стоките си към крайни потребители, издава ДДС фактура.

Доставка

Доставка на налични стоки:
Ако изрично не е посочено друго, доставката за налични стоки се извършва в срок от 4-7 работни дни.

Доставка на стоки по индивидуална поръчка:
Ако изрично не е посочено друго, доставката на стоки по индивидуална поръчка се извършва в срок от 20-65 работни дни.

Ако някои от поръчаните продукти не са налични, Стол-България ЕООД си запазва правото да достави пратката на няколко етапа, доколкото това е приемливо за клиента.

В случай че Стол-България ЕООД не може да достави поръчана стока, тъй като не по своя вина не е получило съответната стока от свой доставчик, то може да се откаже от изпълнение на договора. В този случай Стол-България ЕООД следва незабавно да уведоми клиента и да му предложи сходен продукт. Ако няма налични съпоставими продукти или клиентът не желае доставка на сходен продукт, Стол-България ЕООД незабавно възстановява направените от клиента разходи.

Ако доставените продукти са с причинени по време на транспорта дефекти, е необходимо клиентът да уведоми по възможност незабавно дружеството. Така Стол-България ЕООД получава възможност да рекламира дефектите пред извършилото доставката дружество или пред застрахователната фирма. Ако клиентът не уведоми за настъпилите при транспортирането дефекти, то това не накърнява по никакъв начин неговото законово регламентирано право на рекламация.

За да изпълни поръчката по възможно най-добър начин, Стол-България ЕООД предоставя електронния адрес и телефонния номер на клиента на съответния доставчик. Стол-България ЕООД съблюдава в случая както интересите на клиента, така и своите интереси, в балансирано съотношение, доколкото спедиторската фирма се е задължила от своя страна да опазва в максимална степен личните данни на клиентите и да ги използва единствено за целите на доставката.

Допълнителна информация в тази връзка можете да намерите и в Разпоредбите за защита на личните данни на Стол-България ЕООД.

Цената за доставка е в зависимост от вида, размера и теглото на стоките, адреса за доставка и броя на артикулите в поръчката. Цената на доставката се калкулира индивидуално след получаване на поръчката и се съобщава на потребителя по мейла.

Стол-България ЕООД няма задължение за разнасяне на доставените стоки. Доставката се извършва до посочения от потребителя адрес, като получаването на стока се извършва пред отворените врати на превозното средство на извършващия доставката куриер.

Стол-България ЕООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакт и/или телефон при потвърждаване на поръчката, Стол-България ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на доставката в следствие на подадената невярна информация от потребителя.

При предаване на доставената стока потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от потребителя адрес за доставка.

Не пропускайте най-актуалното от света на интериорния дизайн!

Запишете се за нашия бюлетин, за да получавате тенденции, съвети и новости.

* indicates required